race image

Tabelat kryesore të garës përfundimtare

Tabela e drejtuesve (alpinistët malorë)

Tabela e mëposhtme tregon si rezultatet totale për secilin vend për këtë aktivitet, ashtu edhe mesataren (rezultati i përgjithshëm i ndarë me numrin e regjistrimeve).

VendTotalMesatare
Australi1414
Mbretëria e Bashkuar1616
Brazil3232

Klikoni butonin më poshtë për të parë tabelën e plotë të drejtuesve në të gjitha aktivitetet dhe vendet.