race image

Tabelat kryesore të garës përfundimtare

Tabela drejtuese (Push-ups)

Tabela e mëposhtme tregon si rezultatet totale për secilin vend për këtë aktivitet, ashtu edhe mesataren (rezultati i përgjithshëm i ndarë me numrin e regjistrimeve).

VendTotalMesatare

Klikoni butonin më poshtë për të parë tabelën e plotë të drejtuesve në të gjitha aktivitetet dhe vendet.