PrayerFit

Bashkojuni lutjes me programin tuaj të fitnesit! Ky burim ofron udhëzime për një ngjarje lutjeje aktive dhe argëtuese, familjare (ose miqësie). Stacionet e aktivitetit u drejtohen besimtarëve që duan të luten. Aktivitetet supozojnë se njerëzit kanë nevojë për ndihmë për t'u aktivizuar dhe për t'u lutur me kuptim ndërsa ushtrojnë. Kjo broshurë përmban udhëzime për katër stacione të Veprimtarisë së Lutjes. Ato janë për grupe të mëdha që mund të përfshijnë familje, familje, grupe miqësie, grupe të studimit të Biblës ose çdo grupmoshë si ngjarje lutjeje. Çdo festë, vakt ose pije freskuese e ofruar do t'i lejojë njerëzit të rikuperohen, të ndajnë dhe të shijojnë më shumë shoqëri së bashku.

PrayerFit Activity Stations cover

Udhëzues për stacionet e aktivitetit

10 idetë kryesore të PrayerFit

Zhvendos shabllonin e letrës Cube A4

Zhvendos shabllonin e letrës Cube A4

Zhvendosni printimet e Cube Giant

Zhvendos grafikun e ushtrimeve të kubit

Zhvendos kodin e printerit 3D Cube