Mirë se vini në family.fit!

sh-logo

Ka gjashtë seanca në dispozicion për ju që t'i bëni si familje. Çdo sesion është i disponueshëm si një PDF që mund ta shkarkoni duke përdorur butonat më poshtë. Tre seancat e para kanë gjithashtu video që mund t'i shikoni.

Sesioni 1: Na rivendosni zemrat

Sesioni 2: Rinovoni fokusin tonë

Sesioni 3: Rindërtoni botën tonë

Sesioni 4: Këmbëngulja ndaj kundërshtimit

Sesioni 5: Festimi i suksesit

Sesioni 6: Përkulja para Zotit

Sesionet e Nehemiahut në aplikacionin YouVersion Bible

A e përdorni tashmë aplikacionin Bibël në smartphone-in tuaj?

Tani mund të provosh Family.fit në aplikacionin tënd të Biblës.

bible app icon
dancing family

Për të mësuar më shumë

Për të mësuar më shumë rreth Family.fit shikoni këtë video!