Mirë se vini në family.fit!

sh-logo
Luaj Video

Ka gjashtë seanca në dispozicion për ju që t'i bëni si familje. Çdo sesion është i disponueshëm si një PDF që mund ta shkarkoni duke përdorur butonat më poshtë. Tre seancat e para kanë gjithashtu video që mund t'i shikoni.

Sesioni 1: Na rivendosni zemrat

Luaj Video

Sesioni 2: Rinovoni fokusin tonë

Luaj Video

Sesioni 3: Rindërtoni botën tonë

Luaj Video

Sesioni 4: Këmbëngulja ndaj kundërshtimit

Sesioni 5: Festimi i suksesit

Sesioni 6: Përkulja para Zotit

Sesionet e Nehemiahut në aplikacionin YouVersion Bible

A e përdorni tashmë aplikacionin Bibël në smartphone-in tuaj?

Tani mund të provosh Family.fit në aplikacionin tënd të Biblës.

bible app icon
dancing family

Për të mësuar më shumë

Për të mësuar më shumë rreth Family.fit shikoni këtë video!

Luaj Video