Trajnim dhe orientim FamilyFit

Nëse doni të kuptoni më shumë rreth family.fit, ose nëse doni të organizoni seanca trajnimi për të tjerët se si të përdorin famili.fit, atëherë jeni në vendin e duhur!

Informacioni i mëposhtëm mund të përdoret nga prindërit, familjet e tëra, udhëheqësit e kishës dhe të rinjve.

Ky sesion trajnimi dhe orientimi është i strukturuar në mënyrë që ju të përjetoni një seancë aktive së bashku dhe më pas të reflektoni mbi përvojën tuaj për të parë se si mund të bëhet një zakon dhe një mjet për të ndihmuar në bërjen e dishepujve në familje.

Shkarkoni këtë sesion përmes butonit më poshtë.

Sesion trajnimi dhe orientimi

Lista e luajtjes së videove të trajnimit dhe orientimit